Luyện thi Movers
Thông tin khóa học
Tiếng Anh Thiếu Nhi
3 Giáo viên
16 Học viên
36 Nội dung

Ôn thi Movers 

Movers là chứng chỉ tiếng anh quốc tế do trung tâm Cambridge English cấp dành cho học sinh tiểu học. Một số thông tin hữu ích về speaking, listening, writing and reading test giúp các em ôn thi Movers tốt và một số đề thi Movers mẫu để các em luyện tập thêm.

Tổng thời gian thi Cambridge English Movers Test khoảng 65 phút . Bảng phân bổ thời gian và nhiệm vụ phải hoàn thành cho từng kỹ năng như sau:

Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Johny Lee Chủ khóa học 36
Thái Vicky Tuyền Giáo viên 0
Thuy Duong Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Movers Vocab 1-At the doctor's Iframe admin
Movers-Practice---Vocabulary-1 Iframe admin
Movers Vocab 2 - At the doctor's Iframe admin
Movers-Practice---Vocabulary-2 Iframe admin
Movers Vocab 3-At the hotel Iframe admin
Movers-Practice---Vocabulary-3 Iframe admin
Movers Vocab 4 - In the Jungle Iframe admin
Movers-Practice---Vocabulary-4 Iframe admin
Movers Vocab 5 - Weather Iframe admin
Movers-Practice---Vocabulary-5 Iframe admin
Movers Vocab 6 - at the town Iframe admin
Movers Vocab 7 - at the town Iframe admin
Ngữ phastp với WH - Question Iframe admin
Ngữ pháp Movers - Can vs Can't Iframe admin
quiz-can-could-should Iframe admin
Ngữ pháp Movers - conjuctions (liên từ) Iframe admin
Ngữ pháp Movers - preposition-of-time (giới từ chỉ thời gian) Iframe admin
Ngữ pháp Movers -Simple-Past (Thì quá khứ) Iframe admin
Ngữ pháp Movers - relative-clauses (mệnh đề quan hệ) Iframe admin
Ngữ pháp Movers - gerunds-and-infinitives Iframe admin
Ngữ pháp Movers - have - and have got Iframe admin
Quiz---COMPARATIVE-and-SUPERLATIVE Iframe admin
Movers Listening Test 1 Iframe admin
Movers-Test-1---Reading---Writing Iframe admin
Movers Listening Test 2 Iframe admin
Movers-Test-2---Reading---Writing Iframe admin
Movers Listening Test 3 Iframe admin
Movers-Test-3---Reading---Writing Iframe admin
Movers Listening Test 4 Iframe admin
Movers-Test-4---Reading---Writing Iframe admin
Movers Listening Test 5 Iframe admin
Movers-Test-5---Reading---Writing Iframe admin
Movers Listening Test 6 Iframe admin
Movers-Test-6---Reading---Writing Iframe admin
Movers Listening Test 7 Iframe admin
Movers-Test-7---Reading---Writing Iframe admin
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.