Luyện thi Flyers
Thông tin khóa học
Tiếng Anh Thiếu Nhi
3 Giáo viên
16 Học viên
34 Nội dung

MỘT SỐ ĐIỂM THAY ĐỔI TRONG KỲ THI CAMBRIDGE ENGLISH 2018

Những thay đổi này phản ánh các xu hướng sử dụng tiếng anh hiện nay và giúp trang bị cho các em cách diễn đạt tốt hơn, ví dụ:

  • Có thêm nhiều từ vựng về công nghệ (app, laptop, e-book, tablet, wifi, file,….)
  • Có nhiều từ liên quan đến các chủ đề về sức khoẻ, giải trí, thú vật và thế giới chung quanh chúng ta
  • Có thêm nhiều tính từ, trạng từ và động từ
  • Một số từ trung tính được giới thiệu ví dụ firefighter thay thế fireman/woman, police officer thay thế policeman/woman

 

 Những thay đổi trong Flyers Test 

  • Listening Part 5 (drawing item sẽ được bỏ đi chỉ còn yêu cần tô màu hoặc viết chữ)
  • Reading & Writing Part 2 sẽ được bỏ 
  • Reading & Writing Part 7 sẽ thay đổi ( viết đoạn văn khoảng 20 từ dựa vào một số tấm hình cho sẵn)

  • Speaking part 3 có sư thay đổi (yêu cầu kể một câu chuyện dựa vào một số bức tranh giáo viên đưa ra bây giờ thí sinh sẽ được cung cấp tiêu đề câu chuyện và tên nhân vật trong câu chuyện )

Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Johny Lee Chủ khóa học 34
Thuy Duong Giáo viên 0
Thái Vicky Tuyền Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Flyers Vocab - Time & Direction Iframe admin
Flyers Vocab - Adjective Iframe admin
Flyers Vocab - Verb Iframe admin
Flyers Word List - Food Iframe admin
Flyers Word List - Place Iframe admin
Flyers Word List - Job Iframe admin
Flyers Word List - Animals Iframe admin
Flyers -Past-Continuous Iframe admin
Present-perfect-slide_sets? Iframe admin
Slideset-question-tag Iframe admin
If-clause-slide_sets? Iframe admin
conjuctions-slide Iframe admin
relative-clauses Iframe admin
quiz-can-could-should Iframe admin
Slideset-gerunds---infinitives Iframe admin
Flyers-Practice-1 Iframe admin
Flyers-Practice-2---Relative-clauses Iframe admin
Flyers-Practice-3---Preposition Iframe admin
Flyers-Practice-4---Conjunction Iframe admin
Flyers-Practice-5---WH-questions Iframe admin
Flyers-listening-test-1 Iframe admin
Flyers-Test-1---Reading---Writing Iframe admin
Flyers-listening-test-2 Iframe admin
Flyers-Test-2---Reading---Writing Iframe admin
Flyers-listening-test-3 Iframe admin
Flyers-Test-3---Reading---Writing Iframe admin
Flyers-listening-test-4 Iframe admin
Flyers-Test-4---Reading---Writing Iframe admin
Flyers-listening-test-5 Iframe admin
Flyers-Test-5---Reading---Writing Iframe admin
Flyers-listening-test-6 Iframe admin
Flyers-Test-6---Reading---Writing Iframe admin
Flyers-listening-test-7 Iframe admin
Flyers-Test-7---Reading---Writing Iframe admin
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.