Luyện Thi Starters(Final)
Thông tin khóa học
Tiếng Anh Thiếu Nhi
2 Giáo viên
40 Học viên
57 Nội dung

MỘT SỐ ĐIỂM THAY ĐỔI TRONG KỲ THI CAMBRIDGE ENGLISH - STARTERS TEST

TỪ THÁNG 1/ 2018

 Danh sách từ vựng trình độ Starters có sự gia tăng  

Những thay đổi này phản ánh các xu hướng sử dụng tiếng anh hiện nay và giúp trang bị cho các em cách diễn đạt tốt hơn, ví dụ:

  • Có thêm nhiều từ vựng về công nghệ (app, laptop, e-book, tablet, wifi, file,….)
  • Có nhiều từ liên quan đến các chủ đề về sức khoẻ, giải trí, thú vật và thế giới chung quanh chúng ta
  • Có thêm nhiều tính từ, trạng từ và động từ
  • Một số từ trung tính được giới thiệu ví dụ firefighter thay thế fireman/woman, police officer thay thế policeman/woman

 
 Những thay đổi trong Starters Test 

  • Listening Part 1 có thay đổi (yêu cầu nối tên với người có trong bức hình)

  • Reading & Writing Part 1 sử dụng cả danh từ số ít và danh từ số nhiều (plural and singular nouns)
  • Reading & Writing Part 4 sử dụng đoạn văn thực tế hơn thay vì là câu đố
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Johny Lee Chủ khóa học 57
Thuy Duong Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Animal Scorm admin
Numbers Scorm admin
Body Scorm admin
Classroom Scorm admin
Numbers Scorm admin
Activities Scorm admin
Clothes Scorm admin
Colour Scorm admin
Family Scorm admin
Food and Drink-food&drink.pptx Scorm admin
Sport and hobby Scorm admin
In Home Scorm admin
Transport Scorm admin
Games: The body Iframe admin
Games: What is it? Iframe admin
Games: Where is the...? Iframe admin
Games: At the beach Iframe admin
Games: Which is correct? Iframe admin
Games: A day with my family Iframe admin
Games: This is a..... Iframe admin
Games: Things in a classroom Iframe admin
Thì Hiện tại đơn - Simple Present Iframe admin
Câu hỏi về tính từ - trạng từ - Quiz Iframe admin
There is - There are Iframe admin
Giới từ Iframe admin
Câu hỏi với WH Iframe admin
Can và Can't Iframe admin
Have got vs Have Iframe admin
A - An - The Iframe admin
Starters Practice 1 Iframe admin
Starters Practice 2 Iframe admin
Starters Practice 3 Iframe admin
Starters Practice 4 Iframe admin
Starters Practice 5 Iframe admin
Từ vựng về động vật Iframe admin
Từ vựng về quần áo Iframe admin
từ vựng về trái cây Iframe admin
Từ vựng về nhà cửa văn phòng Iframe admin
Từ vựng về phòng học Iframe admin
Từ vựng về hoạt động Iframe admin
Starters Word Test Iframe admin
Starters Video Speaking Test Iframe admin
Game Job Crossword (trình duyệt phải có flash) Iframe admin
Starters Listening Test 1 Iframe admin
Starters Test 1 - Reading & Writing Iframe admin
Starters Listening test 2 Iframe admin
Starters Test-2 Reading Writing Iframe admin
Starters Listening Test 3 Iframe admin
Starters Test-3 Reading Writing Iframe admin
Starters Listening Test 4 Iframe admin
Starters-Test-4---Reading---Writing Iframe admin
Starters Listening Test 5 Iframe admin
Starters-Test-5---Reading---Writing Iframe admin
Starters Listening Test 6 Iframe admin
Starters-Test-6---Reading---Writing Iframe admin
Starters Listening Test 7 Iframe admin
Starters-Test-7---Reading---Writing Iframe admin
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.