Từ vựng cho các chủ đề speaking IELTS
Thông tin khóa học
IELTS
1 Giáo viên
16 Học viên
37 Nội dung

Các từ vựng cho các chủ đề quen thuộc trong đề thi IELTS

Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Johny Lee Chủ khóa học 37
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Bài 01. Giới thiệu khóa học Video admin
Bài 02. Vocabulary for Crime - Basic Vocabulary Video admin
Bài 03. Vocabulary for Crime - Sentences Video admin
Bài 04. Vocabulary for Crime - Collocations Video admin
Bài 05. Vocabulary for Crime - Felonies Video admin
Bài 06. Vocabulary for Crime - Misdemeanours Video admin
Bài 07. Vocabulary for Crime - Crime Prevention Video admin
Bài 08. Vocabulary for Crime - Writing Samples Video admin
Bài 09. Vocabulary for Crime - Speaking samples Video admin
Bài 10. Vocabulary for Technology - Describing a device Video admin
Bài 11. Vocabulary for Technology - Impacts of Technology Video admin
Bài 12. Vocabulary for Technology - Words and Collocation Video admin
Bài 13. Vocabulary for Technology - Writng Samples Video admin
Bài 14. Summary of topic 2 technology Video admin
Bài 15. Vocabulary for Education - Courses Video admin
Bài 16. Vocabulary for Education - Tertiary education Video admin
Bài 17. Vocabulary for Education - Tertiary education (cont.) Video admin
Bài 18. Vocabulary for Education - Education for children Video admin
Bài 19. Vocabulary for Education - Words and collocations Video admin
Bài 20. Vocabulary for Education - Writing Samples Video admin
Bài 21. Vocabulary for Education - Summary Video admin
Bài 22. Vocabulary for Environment - Basic vocabulary Video admin
Bài 23. Vocabulary for Environment - Basic vocabulary (cont.) Video admin
Bài 24. Vocabulary for Environment - Causes of pollution Video admin
Bài 25. Vocabulary for Environment - Effects and Solutions of pollution (1) Video admin
Bài 26. Vocabulary for Environment - Words and Collocations Video admin
Bài 27. Vocabulary for Environment - Writing and Speaking samples Video admin
Bài 28. Vocabulary for Environment - Some tips for learning vocabulary Video admin
Bài 29. Vocabulary for Tourism - Tourists and Characteristics Video admin
Bài 30. Vocabulary for Tourism - Journeys and Place Description Video admin
Bài 31. Vocabulary for Tourism - Effects of Tourism and Other words Video admin
Bài 32. Vocabulary for Tourism - Writing and Speaking samples Video admin
Bài 33. Vocabulary for Tourism - Summary Video admin
Bài 34. Vocabulary for Culture - Understanding, Acceptance and Assimilation Video admin
Bài 35. Vocabulary for Culture - Components of a Culture and Other words Video admin
Bài 36. Vocabulary for Culture - Writing and Speaking Samples Video admin
Bài 37. Vocabulary for Culture - Summary Video admin
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.