40 Common Topics speaking
Thông tin khóa học
IELTS
2 Giáo viên
19 Học viên
39 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Johny Lee Chủ khóa học 39
Thái Vicky Tuyền Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Topic 1 - study Video admin
Topic 2 - Work Video admin
Topic 3 - Robot Video admin
Topic 5 - Leasure time Video admin
Topic 6 - Partiance Video admin
Topic 7 - Toy Video admin
Topic 8 - Weather Video admin
Topic 9 - Housework Video admin
Topic 10 - Rain Video admin
Topic 11 - Television Video admin
Topic 12 - Holiday Video admin
Topic 13 - Dancing Video admin
Topic 14 - Birthday Video admin
Topic 15 - Mirror Video admin
Topic 16 - Food Video admin
Topic 17 - Games Video admin
Topic 18 - Plans Video admin
Topic 19 - Swimming Video admin
Topic 20 - Marriage Video admin
Topic 21 - Music Video admin
Topic 22 - Watches Video admin
Topic 23 - Bags Video admin
Topic 24 - Sunshines Video admin
Topic 25 - Fashion Video admin
Topic 26 - Places and water Video admin
Topic 27 - Visitor Video admin
Topic 28 - Sport Video admin
Topic 29 - Colour Video admin
Topic 30 - Bring things Video admin
Topic 31 - history Video admin
Topic 32 - Birds Video admin
TOPIC 33 Video admin
Topic 34 - Handwriting Video admin
Topic 35 Jewellery Video admin
Topic 36 - Shoes Video admin
Topic 37 - Fruits Video admin
Topic 38 - Dreams Video admin
Topic 39 - Flowers Video admin
Topic 40 - Chocolates Video admin
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.