Luyện thi tiếng Anh lớp 9 ->10 (Phần 2)
Thông tin khóa học
Tiếng Anh Thiếu Niên
6 Giáo viên
11 Học viên
40 Nội dung

Phần 2: bao gồm phần ngữ pháp

Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Johny Lee Chủ khóa học 40
Thái Vicky Tuyền Giáo viên 0
Huynh Mong Huyen Giáo viên 0
Lê Công Anh Thư Giáo viên 0
Thuy Duong Giáo viên 0
Thiệu Xuân Nga Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Bài 01. Present tenses 1 Part A Video admin
Bài 02. Present tenses 1 Part B Video admin
Bài 03. Present tenses 2 Part A Video admin
Bài 04. Present tenses 2 Part B Video admin
Bài 05. Past tenses 1 Part A Video admin
Bài 06. Past tenses 1 Part B Video admin
Bài 07. Past tenses 2 Part A Video admin
Bài 08. Past tenses 2 Part B Video admin
Bài 09. Future tenses 1 Part A Video admin
Bài 10. Future tenses 1 Part B Video admin
Bài 11. Future tenses 2 Part A Video admin
Bài 12. Future tenses 2 Part B Video admin
Bài 13. Passive voice 1 Part A Video admin
Bài 14. Passive voice 1 Part B Video admin
Bài 15. Passive voice 2 Part A Video admin
Bài 16. Passive voice 2 Part B Video admin
Bài 17. Gerunds _ Infinitives Part A Video admin
Bài 18. Gerunds _ Infinitives Part B Video admin
Bài 19. Conditional sentences type 1 Part A Video admin
Bài 20. Conditional sentences type 1 Part B Video admin
Bài 21. Conditional sentences type 2 Part A Video admin
Bài 22. Conditional sentences type 2 Part B Video admin
Bài 23. Conditional sentences type 3 Part A Video admin
Bài 24. Conditional sentences type 3 Part B Video admin
Bài 25. Wish - as if,as though Part A Video admin
Bài 26. Wish - as if,as though Part B Video admin
Bài 27. Relative clauses Part A Video admin
Bài 28. Relative clauses Part B Video admin
Bài 29. Relative clauses 2 Part A Video admin
Bài 30. Relative clauses 2 Part B Video admin
Bài 31. Noun clauses Part A Video admin
Bài 32. Noun clauses Part B Video admin
Bài 33. Reported speech Part A Video admin
Bài 34. Reported speech Part B Video admin
Bài 35. Plural _ singular Part A Video admin
Bài 36. Plural _ singular Part B Video admin
Bài 37. Phrasal verbs Part A Video admin
Bài 38. Phrasal verbs Part B Video admin
Bài 39. Conjunctions and transitions Part A Video admin
Bài 40. Conjunctions and transitions Part B Video admin
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.