Pre.Movers
Thông tin khóa học
Tiếng Anh Thiếu Nhi
3 Giáo viên
11 Học viên
16 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Johny Lee Chủ khóa học 0
Thái Vicky Tuyền Giáo viên 0
Lê Công Anh Thư Giáo viên 16
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Topic 1: Weather Iframe thuWIN
Exercise 1: Weather Iframe thuWIN
Topic 2: Sport Iframe thuWIN
Exercise 2: Sports Iframe thuWIN
Topic 3: Animals Iframe thuWIN
Exercise 3: Animals Iframe thuWIN
Topic 4: Places Iframe thuWIN
Topic 4: Places exercise Iframe thuWIN
Topic 5: Health Iframe thuWIN
Topic 5: Health exercise Iframe thuWIN
Topic 6: Food and Drink Iframe thuWIN
Topic 6: Food and Drink exercise Iframe thuWIN
Topic 7: Transport Iframe thuWIN
Exercise 7: Transport Iframe thuWIN
Topic 8: The body and face Iframe thuWIN
Exercise 8: Body and Face Iframe thuWIN
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.