Pre.Flyers
Thông tin khóa học
Tiếng Anh Thiếu Nhi
6 Giáo viên
1 Học viên
22 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Johny Lee Chủ khóa học 0
Thái Vicky Tuyền Giáo viên 0
Huynh Mong Huyen Giáo viên 0
Thiệu Xuân Nga Giáo viên 22
Lê Công Anh Thư Giáo viên 0
Thuy Duong Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
School Friends - Vocab Iframe ngaWIN
School Friends - Exercise Bài kiểm tra ngaWIN
Seasons and Months - Vocab Iframe ngaWIN
Seasons and Months - Exercise Bài kiểm tra ngaWIN
Food and Cooking - Vocab Iframe ngaWIN
Food and Cooking - Memory Game Iframe ngaWIN
Places and Directions - Places in a town Iframe ngaWIN
Places and Directions - Vocab Iframe ngaWIN
Places and Directions - Memory Game Iframe ngaWIN
Jobs and Work - Vocab Iframe ngaWIN
Jobs and Work - Exercise 1 Iframe ngaWIN
Jobs and Work - Jobs test Iframe ngaWIN
Animals - Vocab Iframe ngaWIN
Animals - Exercise Iframe ngaWIN
Transports - Vocab Iframe ngaWIN
Transports - Exercise Iframe ngaWIN
Body and Face - Vocab Iframe ngaWIN
Body and Face - Exercise 2 Iframe ngaWIN
Body and Face - Exercise 1 Iframe ngaWIN
Reading Test - Part 1 Ex 2 Iframe ngaWIN
Listening Test 1 - Part 2 Iframe ngaWIN
Listening Test 1 - Part 1 Iframe ngaWIN
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.