Chinh phục IELTS Writing
Thông tin khóa học
IELTS
4 Giáo viên
4 Học viên
31 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Johny Lee Chủ khóa học 31
Thái Vicky Tuyền Giáo viên 0
Thuy Duong Giáo viên 0
Huynh Mong Huyen Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Video 1. Giới thiệu chung về IELTS Writing task 1 IELTS Online Video admin
Video 2. Từ vựng _ cấu trúc miêu tả xu hướng IELTS Online Video admin
Video 3. Cấu trúc so sánh IELTS Online Courses Video admin
Video 4. Line graph (past) IELTS Online Courses Video admin
Video 5. Line graph (future) IELTS Online Courses Video admin
Video 6. Pie chart (no time) IELTS Online Courses Video admin
Video 7. Pie chart (over time) IELTS Online Courses Video admin
Video 8. Table (no time) IELTS Online Courses Video admin
Video 9. Table (over time) IELTS Online Courses Video admin
Video 10. Bar chart (no time) IELTS Online Courses Video admin
Video 11. Bar chart (over time) IELTS Online Courses Video admin
Video 12. Mixed charts IELTS Online Courses Video admin
Video 13. Mixed charts (tiếp theo) IELTS Online Courses Video admin
Video 14. Process (man-made) IELTS Online Courses Video admin
Video 15. Process (natural) IELTS Online Courses Video admin
Video 16. Từ vựng _ cấu trúc cho Map IELTS Online Courses Video admin
Video 17. Map IELTS Online Courses Video admin
Video 18. Map (tiếp theo) IELTS Online Courses Video admin
Video 19. Giới thiệu chung về IELTS Writing task 2 IELTS Online Video admin
Video 20.Cách lập dàn ý hiệu quả IELTS Online Courses Video admin
Video 20.Cách lập dàn ý hiệu quả IELTS Online Courses Video admin
Video 21. Dạng Causes Solutions IELTS Online Courses Video admin
Video 22. Dạng Problems Solutions IELTS Online Courses Video admin
Video 23. Dạng Discuss both views _ give your opinion IELTS Video admin
Video 24. Dạng Agree or Disagree (totally agree) IELTS Online Video admin
Video 25. Dạng positive or negative development IELTS Online Video admin
Video 26. Dạng Advantages outweigh disadvantages IELTS Online Video admin
Video 27. Dạng 2-part question IELTS Online Courses Video admin
Video 28. Những cấu trúc quan trọng trong IELTS Writing Task Video admin
Video 29. Dạng Agree or Disagree (totall disagree) IELTS Online Video admin
Video 30. Dạng Agree or Disagree (balanced answer) IELTS Online Video admin
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.