Pre-Starters
Thông tin khóa học
Tiếng Anh Thiếu Nhi
1 Giáo viên
30 Học viên
29 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Johny Lee Chủ khóa học 29
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Animals Iframe admin
Animals - Exercise 1 Bài kiểm tra admin
Animals - Exercise 2 Iframe admin
Body Parts Iframe admin
Body Parts - Exercise 1 Bài kiểm tra admin
Body Parts - Exercise 2 Iframe admin
Body Parts - Exercise 3 Iframe admin
Jobs Iframe admin
Jobs - Exercise 1 Iframe admin
Jobs - Exercise 2 Iframe admin
Jobs - Exercise 3 Iframe admin
Weather Iframe admin
Weather - Exercise 1 Bài kiểm tra admin
Weather - Exercise 2 Iframe admin
Weather -Exercise 3 Iframe admin
House Iframe admin
House - Exercise 1 Iframe admin
House - Exercise 2 Iframe admin
Sports Iframe admin
Sports - Exercise 1 Iframe admin
Sports - Exercise 2 Iframe admin
Foods Iframe admin
Foods - Exercise 1 Iframe admin
Foods - Exercise 2 Iframe admin
Foods - Exercise 3 Iframe admin
Means of Transports Iframe admin
Means of Transportation - Exercise 1 Iframe admin
Means of Transportation - Exercise 2 Iframe admin
Means of Transportation - Exercise 3 Iframe admin
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.