Ôn luyện Listening IELTS
Thông tin khóa học
IELTS
1 Giáo viên
2 Học viên
20 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Johny Lee Chủ khóa học 20
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Listening 1 - Complete the form below.Questions 1-10 Nội dung admin
Key for Listening 1 Nội dung admin
Listening 2. Complete the form below. Nội dung admin
Key for Listening 2 Nội dung admin
Listening 3 - Multiple choices and fill in forms Nội dung admin
Key for Listening 3 Nội dung admin
Listening 4 - lesson: Expertise in creative writing Nội dung admin
Key for Listening 4 Nội dung admin
Listening 5 lesson: Self-regulatory focus theory Nội dung admin
Listening 5 Key Nội dung admin
Listening 6 People asking Directory Enquiries Nội dung admin
Key for asking directories Nội dung admin
Listening 7 - it project for tuners Nội dung admin
Key for Listening 7 Nội dung admin
Listening 8 - NEWS HEADLINES Nội dung admin
Key for Listening 8 Nội dung admin
Listening 9 Cambers-theme-park Nội dung admin
Solution for: Camber’s Theme Park. Nội dung admin
Listening 10: consequences-of-super-volcanoes Nội dung admin
Key for listening 10 Nội dung admin
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.